Sander Peelen Installatietechniek

Vakmanschap in de installatietechniek

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten in teksten of verwijzingen zijn geslopen. Mocht u een onjuistheid of onvolledigheid ontdekken dan verzoek ik u dit persoonlijk aan mij te melden.

Voor links, verwijzingen naar websites van derden kan S. Peelen Installaties nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom, auteursrechten liggen bij S. Peelen Installatietechniek. Neem contact met ons op als u teksten of foto’s wilt kopiëren, verspreiden of doorgeven.

Schuiven naar boven